Tehnologija in metodologija: Ključni komponenti raziskovanja in razvoja

Tehnologija in metodologija sta temeljna dejavnika, ki poganjata napredek v mnogih industrijah. Metodologija se nanaša na strategije, tehniko in postopke, ki jih uporabljamo pri izvajanju raziskav, medtem ko tehnologija pomeni orodja in strojno opremo, ki jo uporabljamo za izvajanje teh postopkov.

Primer tega je razvoj nove programske opreme. Metodologija lahko vključuje postopke za načrtovanje, testiranje in izvajanje programske opreme, medtem ko tehnologija vključuje računalniško opremo in programska orodja, ki se uporabljajo v tem postopku.