Vpliv tehnologije in metodologije na izobraževanje

V izobraževanju tehnologija in metodologija igrata ključno vlogo pri oblikovanju učnih izkušenj. Metodologija se nanaša na pedagoške pristope in strategije, ki jih učitelji uporabljajo za prenos znanja, medtem ko tehnologija vključuje orodja, kot so računalniki, tablice in programska oprema, ki podpirajo te strategije.

Na primer, obrnjena učilnica je metodologija, ki uporablja tehnologijo za preoblikovanje tradicionalne učne izkušnje. Učenci uporabljajo spletne video posnetke in druge digitalne vire za učenje izven učilnice, kar učiteljem omogoča, da se osredotočijo na individualizirano učenje in interakcijo v učilnici.